Analyseresultater Karrebæk og Vesterhave Vandværk

 

Herunder ses resultaterne fra de lovpligtige kvalitetskontroller af drikkevandet fra Karrebæk og Vesterhave Vandværk.

Såfremt De har spørgsmål til resultaterne, er De altid velkommen til at rette henvendelse til vandværket.

Se analyseresultater her.