Vandmålere
 
For at sikre korrekt afregning af vandforbruget skal målerne enten udskiftes eller stikprøvekontrolleres med jævne mellemrum. Vandværket kan frit vælge, om man vil bruge princippet med udskiftning eller stikprøve- kontrol.

Udskiftning af målerne sikrer, at det er forholdvis nye målere, der afregnes efter. Ved stikprøvekontrol dokumenteres de opsatte måleres nøjagtighed, og er målerne i orden, kan de forblive i en periode på enten 3 eller 6 år afhængig af stikprøvekontrollens resultat. Dokumentation for målernes nøjagtighed kan kun foretages af et godkendt/akkrediteret laboratorium.

Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren.

Det er vigtigt jævnligt at kontrollere målerne, både af hensyn til forbruget, men også i tilfælde af ledningsbrud inde på ejendommen.
Karrebæk Vandforsyning a.m.b.a | CVR: 34160104 | Karrebækvej 924, 4736 Karrebæksminde - Danmark | Tlf.: 23711342