Information / Oftest stillede spørgsmål
FAQ
 
Hyppigt stillede spørgsmål

Hvad koster en m3 vand?
Svar: 42 kroner. Vand er i dag blevet dyrt, og vil fremover blive en knap ressource.

Hvor mange liter vand bruger en person i gennemsnit pr. døgn?
Svar: 119 liter pr. person pr. døgn (2006-tal)

Jeg har købt ny opvaskemaskine, hvad er vandets hårdhedsgrad?
Svar: 18-22odH

Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet?
Svar: Hvis din bomuldstøjvask er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende: Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand. Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.

Må jeg bruge vand til at vaske min bil?
Svar: Ja.

Må jeg bruge vand til at vande min have?
Svar: Ja.

Opfylder vandets kvalitet gældende regler?
Svar: Ja, der foretages løbende kontrol med vandets kvalitet, via autoriseret institut. Se evt. under Vandkvalitet.

Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg opdager en vandsprængning?
Svar: Driftsleder Flemming Enggaard, telf. 23 71 13 42.

Hvor er min stophane placeret?
Svar: Som hovedregel er den placeret i skellet til din grund. Såfremt den ikke kan findes, kontakt vandværket, der vil være dig behjælpelig med sporing af stophanen.

Kan jeg stole på at min vandmåler viser korrekt?
Svar: Ja.

Skal jeg holde løbende kontrol med mit forbrug?
Svar: Ja absolut. Måleren bør tjekkes jævnligt, såvel når der er forbrug, som ved en stille aften eller morgentime, hvorved kan konstateres om der er en utæthed i ejendommen.

Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg ikke forstår min vandregning?
Svar: Ring til kasserer Peder Læntver på tlf. 23 28 30 80, bedst efter kl.18, eller via email kkv@stofanet.dk.

Hvordan melder jeg flytning til vandværket?
Svar: Kontakt kasserer Peder Læntver.

Hvad vil det sige, at være andelshaver/interessent i vandværket?
Svar: At du ejer en andel af vandværket, sammen med de øvrige interessenter i vandværket..
Vidste du at...
 
Karrebæk Vandforsyning a.m.b.a | CVR: 34160104 | Karrebækvej 924, 4736 Karrebæksminde - Danmark | Tlf.: 23711342